فروشگاه (21)

مشاهده به عنوان
 • پکیج آمادگی آزمون پرومتریک عمان پرستاری

  پکیج آمادگی آزمون پرومتریک  عمان پرستاری شامل :
  • تست های پرومتریک ادوار گذشته و آپدیت 2020 عمان همرا با جواب صحیح
  • کتاب های رفرنس معرفی شده وزارت بهداشت عمان و تست سنتر پرومتریک
  • کتاب های رویوی خلاصه نکات همراه با هزاران تست تمرینی طبقه بندی شده 
  • گایدلاین آمادگی اینترویوی وزارت بهداشت عمان 
  • سوالات اینترویوی تخصصی پرستاری همراه با پاسخ 
  • جدول درصد بندی سوالات هر مبحث در آزمون پرومتریک پرستاری 
 • پکیج آمادگی پرومتریک عمان تکنسین علوم آزمایشگاهی

  پکیج آمادگی پرومتریک عمان تکنسین علوم آزمایشگاهی  شامل :
  • سوالات آپدیت شده ادوار گذشته پرومتریک همراه با پاسخ 
  • کتاب های رفرنس معرفی شده از سوی وزارت بهداشت عمان و تست سنتر پرومتریک
  • کتاب های رویوی خلاصه نویسی شده به همراه هزاران تست تمرینی استاندارد طبقه بندی شده به همراه پاسخ تشریحی
  • کتاب پیشنهادی خلاصه نکات مهم به همراه آزمون های طبقه بندی شده 
  • گایدلاین اینترویوی وزارت بهداشت عمان
  • نمونه سوالات تخصصی تکنسین آزمایشگاه در روز اینترویو همراه با پاسخ
  • جدل درصد سولات هر مبحث در آزمون پرومتریک MLT
 • پکیج آمادگی پرومتریک عمان پزشک عمومی

  پکیج آمادگی پرومتریک عمان  پزشک عمومی شامل:
  • بیش از 4000  تست پرومتریک ادوار گذشته همراه با پاسخ
  • 2 کتاب رویوی خلاصه نویسی شده نکات پزشک عمومی
  • جدول درصد سوالات هر مبحث در آزمون پرومتریک پزشک عمومی به همراه لیست رفرنس های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت عمان و تست سنتر پرومتریک
  • گایدلاین آمادگی پرومتریک وزارت بهداشت عمان
 • پکیج آمادگی پرومتریک عمان متخصص چشم پزشکی

  پکیج آمادگی پرومتریک عمان متخصص چشم پزشکی شامل:
  • تست های پرومتریک ادوار گذشته همراه با جواب
  • 2 کتاب رویوی خلاصه نکات طبقه بندی  چشم پزشکی 
  • یک کتاب رویوی مناسب اینترویو
  • جدول درصد سوالات هر مبحث در آزمون متخصص چشم پزشکی به همراه لیست رفرنس های منتشر شده توسط وزارت بهداشت عمان OMSB و تست سنتر پرومتریک
  • گایدلاین آمادگی اینترویوی وزارت بهداشت عمان
 • پکیج آمادگی آزمون پرومتریک عمان جراحی عمومی

  پکیج آمادگی  پرومتریک عمان متخصص جراحی عمومی شامل :
  • سوالات ادوار گذشته پرومتریک همراه با پاسخ کوتاه و تشریحی
  • 1کتاب رویوی خلاصه نکات طبقه بندی شده مهم
  • جدول درصد سوالات هر مبحث در آزمون پرومتریک به همراه لیست رفرنس های معرفی شده از سوی وزارت بهداشت عمان OMSB  و تست سنتر پرومتریک
  • گایدلاین آمادگی اینترویوی وزارت بهداشت عمان 
   
 • پکیج آمادگی آزمون پرومتریک عمان متخصص اورولوژی

  پکیج آمادگی  پرومتریک عمان متخصص اورولوژی شامل :
  • سوالات ادوار گذشته پرومتریک همراه با پاسخ کوتاه و تشریحی
  • 1کتاب رویوی هندبوک حاوی خلاصه نکات طبقه بندی شده مناسب برای پرومتریک و اینترویو
  • یک کتاب رویوی خلاصه نکات بورد تخصصی اورولوژی با بیش از 3300 تست استاندارد به همراه پاسخ
  • جدول درصد سوالات هر مبحث در آزمون پرومتریک به همراه لیست رفرنس های معرفی شده از سوی وزارت بهداشت عمان OMSB  و تست سنتر پرومتریک
  • گایدلاین آمادگی اینترویوی وزارت بهداشت عمان 
   
 • پکیج آمادگی آزمون پرومتریک عمان متخصص داخلی

  پکیج آمادگی  پرومتریک عمان متخصص داخلی شامل :
  • سوالات ادوار گذشته پرومتریک همراه با پاسخ کوتاه و تشریحی
  • 2 کتاب رویو حاوی خلاصه نکات طبقه بندی شده متخصص داخلی همراه با سوالات استاندارد آزمونهای بین المللی با پاسخ
  • جدول درصد سوالات هر مبحث در آزمون پرومتریک به همراه لیست رفرنس های معرفی شده از سوی وزارت بهداشت عمان OMSB  و تست سنتر پرومتریک
  • گایدلاین آمادگی اینترویوی وزارت بهداشت عمان 
   
 • پکیج آمادگی آزمون پرومتریک عمان متخصص رادیولوژی

  پکیج آمادگی  پرومتریک عمان متخصص رادیولوژی شامل :
  • سوالات ادوار گذشته پرومتریک همراه با پاسخ کوتاه و تشریحی
  • 1کتاب rapid review حاوی خلاصه نکات مهم
  • 1 کتاب رویوی خلاصه نکات اسپشیالی بورد رادیولوژی با بیش از 1000 نمونه تست به همراه پاسخ
  • جدول درصد سوالات هر مبحث در آزمون پرومتریک به همراه لیست رفرنس های معرفی شده از سوی وزارت بهداشت عمان OMSB  و تست سنتر پرومتریک
  • گایدلاین آمادگی اینترویوی وزارت بهداشت عمان 
   
 • پکیج آمادگی آزمون پرومتریک عمان متخصص قلب

  پکیج آمادگی  پرومتریک عمان متخصص قلب شامل :
  • سوالات ادوار گذشته پرومتریک همراه با پاسخ کوتاه و تشریحی
  • 2 کتاب رویو حاوی خلاصه نکات طبقه بندی شده کاردیولوژی
  • 3 کتاب رفرنس معرفی شده از سوی وزارت بهداشت عمان برای آزمون پرومتریک
  • جدول درصد سوالات هر مبحث در آزمون پرومتریک به همراه لیست رفرنس های معرفی شده از سوی وزارت بهداشت عمان OMSB  و تست سنتر پرومتریک
  • کتاب سوالات شفاهی و اینترویوی متخصص قلب همراه با پاسخ 
  • گایدلاین آمادگی اینترویوی وزارت بهداشت عمان